# هنر_شفاف_انديشيدن

معرفي كتاب هنر شفاف انديشيدن

نام كتاب : هنر شفاف انديشيدن نويسنده : رولف دوبلي مترجم   : عادل فردوسي پور-بهزادتوكلي-علي شهروز ناشر   : نشر چشمه موضوع  : روان شناسي و اجتماعي صفحه كتاب:325 قطع كتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید