معرفي كتاب هنر شفاف انديشيدن

نام كتاب : هنر شفاف انديشيدن

نويسنده : رولف دوبلي

مترجم   : عادل فردوسي پور-بهزادتوكلي-علي شهروز

ناشر   : نشر چشمه

موضوع  : روان شناسي و اجتماعي

صفحه كتاب:325

قطع كتاب : رقعي

جلد كتاب : نرم (شوميز)

چاپ اول : 94

چاپ   : چاپ شصت و هشتم - سال 97

 

   **********************************************

كتاب زيباي هنر شفاف انديشيدن ما را با خطاهاي ذهني و انديشه خود آشنا مي كند خطاهايي كه بر حسب عادت برايمان رنگ و بوي "درستي" گرفته است و به همين خاطر تاثير زيادي در زندگي ما دارد. 

ÙتÛج٠تصÙÛØ±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ùتاب ÙÙر Ø´Ùا٠اÙدÙØ´ÙدÙ

 

 اين كتاب عالي را مي توانيد به عزيزانتان معرفي كنيد تا آنها نيز تفكرات خود را آناليز كنند و مشكلات ظريف تفكري خود را دريابند.وقتي مشغول مطالعه اين كتاب بودم به ياد شكل هايي مي افتادم كه در چشم ما خطا ايجاد مي كرد و ما با خطا دو خط موازي و صاف را كج مي ديديم:

 ÙتÛج٠تصÙÛØ±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø®Ø·Ø§Ùا٠ÚØ´Ù

اين كتاب 99 خطاي فكري و رواني را با ما در ميان مي گذارد كه در بين انسان مشترك است و هر اشكال را در يكي و دو صفحه مي گنجاند . اين كتاب را مي توان از هر گوشه اي شروع به خواندن كرد . بر فرض مثال شما مي توانيد كتاب را از صفحه 161 شروع كنيد و يا از هر فصل ديگري . 

 ساختار اين كتاب به گونه اي است كه هر كسي كه تازه به مطالعه رو آورده است را به خود جذب مي كند زيرا هم به ساده ترين صورت نوشته شده است و هم داراي فصل هايي با ضخامت يكي دو برگ مي باشد كه شوق خواندن را تحريك مي كند .

          *******************

آثاري كه از اين نويسنده چاپ شده است:

- هنر شفاف انديشيدن

- هنر خوب زندگي كردن

         ********************

جملات زيباي كتاب :

*جمله حكيمانه سامرست موام را به خاطر بسپار ، اگر پنجاه ميليون نفر چيز احمقانه اي بگويند ، آن چيز كماكان احمقانه است . ص 28

*در زندگي روزمره ، چون موفقيت بيش از ناكامي به چشم مي آيد ، دايما شانس موفقيت خود را بيش از اندازه تخمين مي زني . ص 17

*آزمايشي ساده...در دهه پنجاه ...ثابت كرد چگونه فشار جمعي مي تواند شعور انسان را تحت تاثير قرار دهد . ص 27  

/ 0 نظر / 80 بازدید